Praktijk HB biedt persoonlijke coaching en professionele coaching op maat. Ontdek wat wij voor jou kunnen betekenen.

Coaching hoogbegaafde professional

De hoogbegaafde professional heeft vanuit zijn hele zijn een aantal extra uitdagingen op het werk.
Bijvoorbeeld: je gaat veel sneller dan de rest. Waarom gaat alles hier zo langzaam?
Of: het lijkt alsof iedereen 1 taal spreekt, maar jij spreekt die niet.
Je doorziet patronen, kunt ver vooruit zien. Toch lijk je de enige die het zo kan zien.

Als taken, projecten of overleggen in jouw optiek niet zinvol zijn, dan kun je daar moeilijk mee aan de slag.
Routine is niet aan jou besteed.
Daarnaast ben je zeer sensitief en verwerk je prikkels anders. Hoe ga je daarmee om op de werkvloer?

Soms ontstaat er wrijving tussen de hoogbegaafde professional en collega’s en/of leidinggevenden.
Je verandert regelmatig van baan en vraagt je af of je het ooit ergens gaat vinden.
De hoogbegaafde professional heeft (intellectuele) uitdaging nodig en voelt zich goed als hij of zij zich kan blijven ontwikkelen. Presteer je onder je niveau, dan ligt een boreout op de loer.

Of je bent hoogbegaafd en je geeft leiding. Alle bovenstaande uitdagingen kunnen ook jou ten deel vallen.
Extra uitdagingen kunnen zijn dat je merkt dat je je team(s) niet mee krijgt. Of dat er een discrepantie is tussen jouw verwachtingen en de dagelijkse realiteit. Andere thema’s zoals macht en onmacht, leiderschap en lidmaatschap en onbewuste patronen, kunnen je hinderen om goed in positie te komen of te blijven.

Praktijk HB heeft veel ervaring in de begeleiding van hoogbegaafde professionals en van leiders in het bijzonder. Ontdek welke stenen op jouw pad liggen en maak de weg vrij. Met als doel met hernieuwde energie, inzichten en met patronen die wel voor je werken verder te gaan. Vanuit je volle potentieel.

Ouderbegeleiding hoogbegaafd kind

Soms is een periode ondersteuning in de opvoeding nodig om je hoogbegaafde kind en jezelf weer goed in balans te krijgen. Als ouder is het prettig als je weet hoe om te gaan met bepaalde uitdagingen die hoogbegaafdheid met zich meebrengt.
Je wilt weten bij welke ondersteuning jouw kind baat heeft.
Praktijk HB helpt je bij het herstel van jullie gezinsbalans en bij het maken van passende opvoedkeuzes.

Coaching hoogbegaafde volwassene

Merk je dat je steeds snel op iets uitgekeken bent? En dat je veel energie verliest?
Ervaar je dat je niet op de juiste plek zit?
Loop je regelmatig tegen jezelf of anderen aan in sociale situaties?
Wil je leren omgaan met perfectionisme, faalangst, hoogsensitiviteit en/of je kritische ingesteldheid?
Heb je een leervraag t.a.v. het omgaan met jouw (vermoedelijke) hoogbegaafdheid?
Praktijk HB begeleid je op professionele wijze bij de ontwikkeling die je nodig hebt.

Hypnotherapie

Hypnotherapie is een vorm van psychotherapie die gebruik maakt van trance. Trance kun je vergelijken met dagdromen. In hypnose maak je contact met de diepere lagen van je onbewuste waarbij je je bewuste denken tijdelijk naar de achtergrond verplaatst.  Je blijft in hypnose in controle over je eigen gedachten en gevoelens. Sterker nog: je krijgt de regie terug.
Het is een krachtige therapeutische interventie die jou naar je eigen oplossingen brengt.

Back To Top