skip to Main Content

Just be you

Een gelukkig, blij en hoogbegaafd kind!

Je wilt dat je kind vrolijk en met zelfvertrouwen in het leven staat. Vanuit een veilige en geborgen basis kan je kind leren hoe de wereld werkt en ontdekken wie het zelf is. Iedere ouder wil graag dat zijn kind gelukkig is.

Praktijk HB geeft je hoogbegaafde kind warme begeleiding waarbinnen je kind durft te onderzoeken en helpt je kind bij het oefenen met nieuwe vaardigheden. Je kind krijgt inzichten en handvaten waarmee het verder kan. Door context te bieden aan het anders zijn (hoogbegaafdheid) en te leren hoe je kind zijn unieke talenten in kan zetten, leert je kind om te gaan met mogelijke uitdagingen die hij of zij tegenkomt.

Veel voorkomende problemen bij een hoogbegaafd kind.

Als ouder van een hoogbegaafd kind kan het beeld van het blije, gelukkige kind wel eens ver van je af staan. Jouw realiteit ziet er mogelijk anders uit.

-Je kind vindt het moeilijk om vrienden te maken
-Op school lijkt je kind ongemotiveerd, verveeld en niet uitgedaagd
-De leerkracht heeft een ander beeld van de ontwikkeling of het gedrag van je kind dan jij
-Je kind reageert vaak emotioneel
-Je kind raakt snel overprikkeld
-Het lijkt alsof je kind bepaalde onderwerpen of gevoelens niet los kan laten
-Er worden je voortdurend vragen gesteld. Antwoorden worden vaak in twijfel getrokken.
Regelmatig monden gesprekken uit in discussies/ruzie
-Perfectionisme en faalangst belemmeren je kind in het opdoen van nieuwe (leer) ervaringen

Met een coach samen op weg naar jezelf zijn.

Hoogbegaafde kinderen passen zich aan de geldende norm aan. Daardoor weten ze niet goed meer wie zij zijn. Bij Praktijk HB gaan we op zoek naar wie jij bent zodat je stralend jezelf kunt zijn.
-Hoe denk jij?
-Wat voel jij?
-Hoe handel jij?
-Hoe leer jij?
-Wat heb je nodig om zo goed mogelijk vooruit te komen?

Kinderen ontdekken daarnaast hoe gaaf het is om hoogbegaafd te zijn en wat je allemaal kunt met dat talent.

Ouders/verzorgers zijn nauw betrokken bij de kindercoaching. Na elke afspraak ontvangen zij een terugkoppeling. Het is mogelijk dat de ouders gedurende het traject op gesprek worden uitgenodigd met of zonder hun hoogbegaafde kind. Waar nodig worden ook broers of zussen betrokken bij de coaching.

Back To Top