skip to Main Content

Just be you

Eindelijk jezelf kunnen zijn. Vanuit eigen kracht juiste keuzes maken, onafhankelijk van wat een ander daarvan vindt.

Je wilt je als hoogbegaafde volwassene gelukkig, energiek, verbonden, gezien en gehoord voelen.
Als je over jezelf nadenkt, dan weet je dat je anders bent dan andere volwassenen die niet hoogbegaafd zijn. Accepteren dat je anders bent en dat je talentent hebt en fouten maakt, is een helend proces. Je leert jezelf waarderen.
Vanuit die kracht kun je weloverwogen keuzes maken om je leven zo in te richten dat jij je er goed bij voelt.

Veelvoorkomende problemen bij een hoogbegaafde volwassene.

Veel hoogbegaafde volwassenen passen zich hun leven lang aan. Op school, thuis, in sociale omgevingen, op de werkvloer. Vroeg of laat wreekt zich dat. Als je maar lang genoeg niet leeft vanuit hoe je echt bent, dan verlies je delen van jezelf.
Die delen vragen om aandacht. Het is belangrijk daar gehoor aan te geven. Dat is niet altijd makkelijk. Het is echter wel nodig.
Problemen waarmee hoogbegaafde volwassenen bij Praktijk HB komen, zijn onder andere:

-Burn-out of bore-out
-Identiteitsverlies
-Negatief zelfbeeld
-Perfectionisme
-Faalangst
-Problemen op de werkvloer
-Verlies van levensenergie (depressie)
-Eenzaamheid
-Moeite met hoogsensitiviteit
-Overprikkeling
-Relationele problemen

Coaching voor hoogbegaafde volwassenen gericht op levensgeluk.

We onderzoeken wat je doet, hoe je denkt en wat je voelt. Je leert wat jou drijft en hoe daar vorm aan te geven. Je leert oude patronen los te laten en ontwikkelt nieuwe volwassen patronen. Ruimte geven aan jezelf is belangrijk tijdens onze gesprekken en daarbuiten. Vanuit ruimte leer je nieuwe keuzes maken die bij jou passen.
Je zult met meer ontspanning en acceptatie, gelukkiger in je leven staan na je coachtraject.

Wandel coaching

Deze coaching kan als wandel coaching gepland worden. Wandelen brengt je lichaam in beweging en neemt je geest daarin mee. Het geeft je letterlijk een ander uitzicht. De intake vindt regulier plaats, daarna kun je aangeven dat je kiest voor wandel coaching.

Kom je via je werkgever?

Indien je werkgever de opdrachtgever van je coachtraject is, dan is het mogelijk om het traject te starten en/of te eindigen middels een driegesprek tussen opdrachtgever, coachee en coach. Stem dit s.v.p. voor aanvang van je traject met je werkgever en met mij af.

Online coaching

Het is mogelijk als je buiten Haarlem woont of als je andere redenen hebt om graag online coaching te krijgen, deze middels Facetime, chat (Messenger) of via e-mail plaats te laten vinden. Online coaching kan overdag maar ook ‘s avonds gepland worden.
Deze sessies vinden plaats op basis van afspraak. De duur van een onlinecoachgesprek is 30 minuten per gesprek. We plannen eens per twee weken een onlinecoachgesprek. In de tussenliggende weken kan eens per week gereageerd worden op vragen die je in één e-mail stelt. Geef s.v.p. je voorkeur voor deze vorm van coaching aan op het contactformulier.

Back To Top