Ik krijg ontzettend vaak de vraag van ouders of ze hun kind een intelligentie test moeten laten doen of niet?⁠
Mijn vraag is: met welk doel zou je je kind willen laten testen?⁠
Soms is een test nodig om school ervan te overtuigen dat het kind hoogbegaafd is.⁠
In de praktijk zijn er ook na zo’n testuitslag nog scholen die geen passend aanbod weten te bieden. Of ze willen de aanbevelingen uit een test wel opvolgen, maar ze hebben geen idee hoe.⁠
Hoeveel schiet je er dan mee op?⁠

Als je merkt dat je vermoedelijk hoogbegaafde kind niet gelukkig is op school en zich verveelt, dan is een didactische test passender. Als de leerkracht of de intern begeleider je kind doortoetst met de toetsen van hogere jaren, kan daarmee het absolute leerniveau van de leerling per vak bepaald worden. ⁠
Met deze blauwdruk in handen, kan een persoonlijk leerplan opgesteld worden.⁠
Daarin staan heldere doelen t.a.v. het inhalen van bepaalde hiaten, welk onderwijs gecompact kan worden, het verrijkingswerk, deelname aan de plusklas etc. ⁠
Kost niets en het biedt de leerkracht veel waardevolle informatie over de totale ontwikkeling van je kind. ⁠

💡N.B.: ook een leerling die geen goede resultaten haalt, kan hoogbegaafd zijn. ⁠
Vrij veel hoogbegaafde leerlingen presteren onder hun niveau. ⁠
Sta als ouders achter je kind als je merkt dat het zich verveelt/onderpresteert op school. ⁠

Indien een leerkracht adviseert om een intelligente leerling die niet goed uit de verf komt, te testen, doe dat dan.
Uit deze intelligentie test kan blijken welke sterktes en zwaktes deze leerling heeft ontwikkeld. Dit is anders dan de didactische test. Deze tot gaat over denkvermogens op verschillende brein gebieden.
Een disharmonisch profiel (waarin bijvoorbeeld de verbale intelligentie veel hoger scoort dan de performale intelligentie of andersom) kan hierdoor helder worden of je kunt inzicht krijgen in dat 1 of meer gebieden veel lager of verder ontwikkeld zijn dan de overige gebieden.⁠
Die informatie is heel relevant voor school en voor jullie. ⁠

Mocht je besluiten om je kind een intelligentie test te laten afnemen, kies dan altijd voor een bureau dat ervaren is in hoogbegaafdheid. Het interpreteren van bepaald gedrag tijdens het testen, is ontzettend belangrijk. Alleen als je ervaring hebt in het testen van een hoogbegaafd kind of volwassene, weet je dit gedrag juist te interpreteren. Alleen dan kun je een kloppend testresultaat krijgen.

Back To Top