Just be you

Een ontspannen ouder die vol vertrouwen de ontwikkeling van zijn kind begeleidt.

Je staat erbij met een grote glimlach, je kijkt ernaar en je ziet dat het goed is. Dat is wat je als ouder wenst. In de eerste levensjaren van je kind is dit vaak de realiteit. Je kind leert staan, lopen, praten, zindelijk worden, fietsen et cetera. Je bent er altijd bij en je geniet.
Dan gaat je kind naar school en komt in contact met andere normen en waarden. Het kind moet zelf leren hoe hiermee om te gaan.
Zodra de term hoogbegaafd valt, geeft dat regelmatig voor ouders aanleiding om extra handvaten te zoeken in de begeleiding van de opvoeding van hun hoogbegaafde kind. Praktijk HB biedt ouderbegeleiding voor ouders van een hoogbegaafd kind op maat.

Uitdagingen voor ouders van een hoogbegaafd kind.

Je wilt met geduld en liefde je kind opvoeden en begrijpen wat er in hem/haar omgaat. Soms is dat een periode moeilijk. Praktijk HB helpt ouders van een hoogbegaafd kind bij verschillende opvoedvragen.

-Je bent nieuw in het hoofdstuk hoogbegaafdheid en wilt weten wat er komende jaren op het pad van je hoogbegaafde kind kan komen.
-Je hoogbegaafde kind denkt intens. Voortdurend wordt er een beroep op jouw hoofd gedaan. Honderden vragen per dag. Dat kost veel energie. Hoe houd je dit in balans?
-Hoogsensitief hoort bij hoogbegaafd. Je kind reageert vaak erg gevoelig of emotioneel en je weet niet hoe hier goed mee om te gaan.
-Faalangst komt veel voor, vaak in combinatie met perfectionisme. Je wilt je kind helpen over faalangst heen te komen en hem/haar leren dat goed, goed genoeg is.
-Je partner en jij hebben andere ideeën over het opvoeden van een kind. Jullie hebben advies nodig over welke aanpak het beste werkt bij jullie hoogbegaafde kind.
-School sluit niet aan bij het cognitieve niveau van je kind. Je wilt weten hoe je hier een constructief gesprek met school over kunt voeren, welke opties er zijn en hoe je je kind hier het beste in kunt ondersteunen.
-Thuis lijkt alle aandacht uit te gaan naar het hoogbegaafde kind. Andere gezinsleden lijden hieronder. Hoe breng je dit in balans?
-Je wilt je hoogbegaafde kind helpen in de sociale omgang met anderen.
-Je hoogbegaafde kind lijkt depressief. Hoe kunnen jullie hem/haar zo goed mogelijk helpen opdat jullie kind weer plezier leert hebben?

Ouderbegeleiding die jullie echt verder helpt.

Waaruit kan ouderbegeleiding voor ouders van een hoogbegaafd kind onder meer bestaan?
Ik werk onder andere met ouders aan het verbreden van hun kennis over hoogbegaafdheid via psycho-educatie. Je leert wat het betekent om hoogbegaafd te denken en om hoogbegaafd te zijn.
Vanuit kennis ga je gedrag sneller herkennen en heb je eerder passende oplossingen paraat.
We werken aan hoe je goed kunt luisteren naar de behoeftes van je kind. Je kind zal zich gehoord en begrepen voelen. Dit verstevigt jullie relatie.
Je leert waarom warme begeleiding en een consequente opvoeding goed hand in hand gaan bij een hoogbegaafd kind.
We werken aan een passende gezinsbalans van energie geven en nemen.
Je leert omgaan met de hoogsensitiviteit van je hoogbegaafde kind.

Hoe werken we samen aan resultaat?

Tijdens een intakegesprek spreken we met elkaar over welke vraag/vragen jullie hebben ten aanzien van de opvoeding van jullie hoogbegaafde kind.
We stellen het doel van de ouderbegeleiding vast.
Soms hebben ouders voldoende aan het intakegesprek.
Meestal is dat het geval bij ouders die net weten dat hun kind hoogbegaafd is en graag willen spreken over wat ze zoal kunnen verwachten de komende jaren.

In andere gevallen spreken we na de intake een aantal gesprekken af waarin we onderzoeken wat jullie nu doen, met welk resultaat en wat er nu nodig is om jullie doel(en) te bereiken.
Wat maakt deel uit van mijn ouderbegeleiding?

-Kennis over hoogbegaafdheid
-Onderzoek naar je (jullie) normen en waarden en opvattingen over opvoeden
-Positief opvoeden
-Goede omgang met je hoogsensitieve kind
– Training waar nodig op verschillende onderdelen zoals:
*actieve luisterhouding,
*het maken van heldere afspraken,
*ontwikkelen van emotie taal,
*leren ontspannen.

Het kan voorkomen dat jullie kind(eren) een keer meekomt tijdens een gesprek.
Afhankelijk van de vraag en het doel kan het coachtraject uit 1 tot 10 afspraken bestaan.

Back To Top